ADJUK ÖSSZE KAMPÁNY | 2023 ŐSZ

KÜLDETÉSÜNK, HOGY A FIATAL LÁNYOK ÉS A NŐK KERESZTÉNY HITBEN JÁRVA BETÖLTHESSÉK SAJÁTOS NŐI SZEREPÜKET A TÁRSADALOMBAN.

Különböző felekezetekből érkező nők és férfiak mozgósítása révén kívánjuk céljainkat gyülekezeti és össztársadalmi szinten megvalósítani.

Mottónk: 
ÖSSZEFOGÁS + TEVÉKENYSÉG = VÁLTOZÁS

hiszünk az összefogás erejében, hogy egységet teremtve a különböző keresztyén felekezetekből jövő nők között- akik elhívást éreznek arra, hogy támogassák a szűkebb és tágabb környezetükben élő megsebzett fiatal lányokat és nőket-, igazi változást tudunk elérni.  Ezért arra bátorítjuk a hazánkban működő hasonló célokért küzdő közösségeket, non-profit szervezeteket, oktatási és egyházi intézményeket, a magán- és versenyszféra résztvevőit, hogy EGYÜTT TEGYÜNK A FIATAL LÁNYOK TESTI, LELKI ÉS SZELLEMI EGÉSZSÉGÉÉRT!

 További célkitűzéseink:

 • egészséges és Isten tiszteletében teljes kapcsolatok építése egyéni, szervezeti és társadalmi szinten,
 • szeretetteljes családi és emberi kapcsolatok megerősítése,
 • megfelelő oktatás nyújtása a mai irányzatok és igazságtalanságok kérdésében, a meglévő kezdeményezéseket ernyőként összefogva,
 • a következő generáció formálása katalizátor szerep felvállalásával.

ISMERJ MEG BENNÜNKET!

AZ ALAPÍTVÁNY KURÁTORA

TÓTH-SURÁNYI NIKOLETTA

Bella Girl Magazin alapító-főszerkesztő, diplomás keresztény szemléletű coach, megoldásfókuszú gyermek-és kamaszcoach, Kids’s Skills Nagykövet

Az első két gyermekem megszületése és a hitre jutásom mind a magán-, mind a szakmai életemben teljes pálfordulást hozott. 2008. október 31-én, 28 évesen tiszta szívvel megvallottam, hogy JÉZUS KRISZTUS TULAJDONA VAGYOK.

Azóta az életem Jézusban gyökerezik,  Jn 14,6 én vagyok az út, igazság és élet; 4,14 élő víz forrása, 11,25, akik benne hisznek halált nem látnak mindörökre; Jézus az élet szerzője, a jó pásztor aki életét adja juhaiért.

Közel 10  éve egy gyermekevangelizációs konferencián Isten különös módon a szívemre helyezte a fiatal lányok sorsát. Akkor már többéves gyermekmissziós tapasztalattal és egy gyermekmagazin elindításával a tarsolyomban- az Örömhír gyermeklapnak rovatvezető írójaként, az amerikai Hearts at Home szervezet magyarországi  Anyai Szívek hírlevelének  önkéntes fordítójaként, majd főszerkesztőként, marketing és termékmenedzserként résztvettem a Harmat Kiadó által megjelentetett CikCakk Gyermekmagazin elindításában-, a világhálón kutatva rátaláltam a keresztény értékeket képviselő, tinilányoknak szóló ausztrál bella Magazinra. Felvettem a kapcsolatot a magazin főszerekesztőjével, Elizabeth Hamiltonnal, akitől rövid időn belül pozitív választ kaptam.

2015 mérföldkő volt az akkor még csak a képzeletemben létező alapítvány életében, ugyanis lehetőségem adódott hosszabb időt eltölteni Ausztráliában, megismerni a bella Magazint kiadó ausztrál City Women Toowomba női missziós szervezetet. A szervezet 2005-ben jött létre és mára 15 partnerszervezetet ernyőként összefogva, több mint 200 önkéntessel tevékenykedik.

A magyarországi terveimről, az ausztrál Toowoomba városában két jelentős női konferencián, majd Budapesten az Anyák kimenője rendezvényen is tartottam előadásokat, mellyel számos nőt  a lehetetlennek tűnő dolgok meglépésére és tinilányok közötti szolgálatukhoz való csatlalkozásra bátorítottam.

Mindez jelentősen megalapozta az INÉA és a Bella Girl Magazin magyarországi elindítását.

2016 januárjában az ausztrál szervezet mintájára megszületett az Igaz Női Értékekért Alapítvány. Ekkor már közel 20 fős önkéntessel lelkesen az online Bella Girl Magazin elindításán dolgoztunk, s ez a létszám az évek során folyamatosan gyarapodott.

Közgazdász idegenforgalmi és szállodai szakon szerzett alapdiplomám mellé a  közelmúltban másoddiplomát szereztem keresztény szemléletű coaching és vezető szakon, így a szolgálatomhoz szükséges megfelelő szakértelemmel felvértezve tudásom legjavát szeretném az alapítvány sikeres vezetésébe és a fiataljaink sorsába fektetni.

Az alapítvány szervezetfejlesztés szempontjából is egy meghatározó „életszakaszába” lépett, elindult az intézményesülés felé vezető úton. Szakdolgozatom témája az Igaz Női Értékekért Alapítvány szervezeti átalakítása volt.

Egy éven át azt kutattam, hogyan lesz egy elkötelezett önkéntes szolgálatból olyan professzionális, korszerű nonprofit szervezet, mely teljesen megújulva, elsősorban magánszemélyek és céges adományokból, reklámbevételekből hosszútávon is sikeres, életképes és fenntartható.

Az alapítvány eddigi működését és tevékenységeit az eddigi tapasztalatokra alapozva újragondoltam, és 2023-ban kidolgozásra kerül egy olyan jövőkép, ami továbblépést, fejlődési utat jelöl ki az Igaz Női Értékekért Alapítvány számára.

Az elkövetkező öt évben az alapítvány életében az alábbi kiemelt projekteket tervezzük megvalósítani:

1. Bella Girl Magazin Tematikus kiadványok ( Szerelem, Önismeret, Szépség, Anya-lánya, Spiritualitás, Életcél) nyomtatott formában történő megjelentetése negyedévente legalább 1000 példányszámban, melyeket ingyenesen terjesztünk elsősorban személyesen a Bella Girl Terjesztői csapaton keresztül. ( 1. tematikus kiadvány a Szerelem különszám )

2. Kis- és középiskolás lányoknak szóló evangelizációs Bella Girl Program elindítása oktatási intézményekben,

3. Bella Girl Klubok létrehozását országszerte  ill. a határainkon túl élő magyarok lakta területeken,

4. Bella Girl Támogató Szolgálat működtetése online és offline ifjúsági lelkészek, pásztorálpszichológusok, keresztény mentálhigiénés szakemberek, coachok, pszichológusok és pszichiáter szakemberek bevonásával.

Az elmúlt években egyéni és csoportos gyermek-és kamaszcoaching foglalkozásaim alatt egyre jobban erősödött bennem a vágy, hogy az alkalmaimon résztvevő gyermekeknek beszéljek Jézus Krisztusról. Felismertem, hogy több vagyok, mint egy gyermek coach… Éppen ezért idén ősszel a Sárospataki Református Főiskola Katekéta szakán folytatom tanulmányaimat annak reményében, hogy  olyan tudásra teszek szert, mely további áldást jelent a szolgálatomban.

Ahogy az ősegyház szolgálatában a katekéta volt az a személy, aki visszhangozta a népnek, ki Jézus Krisztus és mit jelent Jézust követni, úgy szeretném ezt tenni én is minél több fiatal életében az alapítványi szolgálatomon keresztül is.

Legfőbb vágyam, hogy minél több fiatalt kísérhessek el az alapítványi szolgálatomon keresztül is Jézus Krisztus személyéhez oly módon, hogy ott bensőséges közösségre lépjen Jézus Krisztussal és ez egy örök életen át tartó  személyes kapcsolat legyen.

CSAPATUNK

A Bella Girl CSAPATA olyan szenvedélyes és elkötelezett élő hitű keresztény nőkből áll, akiknek szívügyük a fiatal lányok és a nők sorsa.  Sokfélék vagyunk személyiségünkben, korunkban, származásunkban, foglalkozásunkban, felekezeti hovatartozásunkban, de mégis egyek vagyunk az elhívásunkban. 

Mindannyian megjártunk mélységeket és magaslatokat egyaránt, és a Bella Girl felületén mint szerető, gondoskodó lelki nővére a lányoknak szeretnénk mellettük lenni, támogatni, bátorítani őket a mindennapokban.

2015 óta közel 100 önkéntesünk vett részt a Bella Girl szolgálatban.

JÖVŐKÉPÜNK

Az INÉA jövőképében egy gyönyörű Bella generáció szerepel, olyan lányok generációja, akik tisztában vannak azzal, hogy értékesek, gyönyörűek, és céltudatos életet élnek. Egy generáció, akinek tagjai felismerik, hogy egyéni női kiteljesedésük záloga a Teremtőtől kapott képességeik és tehetségük elfogadása. Felismerik erősségeiket és tálentumaikat, s azokat kiaknázva önmaguk és embertársaik javára a lehetőségeiknek függvényében kamatoztatják.

Lányok, akiket a tisztaság, a hűség, a felelősségteljes gondolkodás és életszemlélet, valamint a kreativitás jellemez.

Lányok, akik élő dinamikus kapcsolatban vannak Jézussal, Őt követik. Felismerik, hogy Jézus az, aki a legjobban szereti őket, ezért legfőképpen az számít, amit Ő gondol róluk.

” MINDEN UTADON GONDOLJ RÁ, ÉS Ő EGYENGETNI FOGJA ÖSVÉNYEIDET” (Példabeszédek 3:6)

AZ ALÁBBI VÁLTOZÁSOKAT SZERETNÉNK LÁTNI MAGYARORSZÁGON:

 • Több olyan médiamegjelenést, mely a nők értékét és megbecsülését közvetíti!
 • Legyen nagyobb az emberi élet értéke és megbecsülése!
 • Fogadják el többen, hogy az élet az anyaméhben kezdődik!
 • Több olyan család legyen, amely nyitott az állami gondozásban élő gyermekek befogadására!
 • Értsék meg minél többen, hogy mennyire fontos az apák szerepe!
 • Több olyan nő legyen, aki céllal és káros behatásoktól mentesen éli az életét!
 • Lássák meg minél többen, mennyi tehetség, szenvedély van bennük, és mennyi mindent tehetnek a közösségükért!

 

Letita Shelton, az ausztrál City Women Toowomba vezetője elindította Fighting for our Daugthers mozgalmat, melyhez az Igaz Női Értékekért Alapítvány is csatlakozott. Ez a társadalmi tudatformáló mozgalom az alapítvány különböző programjain, tevékenységein keresztül valósul meg.

… egy mozgalom, amely pozitív és mélyreható hatással lesz több ezer lány és több millió nő életére nemzetünkben!

Hazánkban kb. 336 627 fő 13 és 19 év közötti lány él.

Vajon közülük hányan élnek úgy, hogy sohasem mondták el nekik, hogy értékesek, szépek és céllal születtek, hányan hisznek a tömegmédia által közvetített hamis üzeneteknek, az eltorzított képeknek?

A Z generáció az eddigi legszorongóbb nemzedék, lányok ezrei küzdenek elmagányosodással és szégyenérzéssel.

Magyarország számos olyan értéket mondhat magáénak, amiért méltán büszkék lehetünk. Amire azonban nem vagyunk büszkék, hogy az egész világtörténelem során a mai magyar lányok generációja van a legnagyobb veszélynek kitéve. A depresszió, az öngyilkosság, az étkezési zavarok, a szexuális fejlődés rendellenességei,  és az önkárosítás mind-mind része annak a sivár valóságnak, amivel lányaink nap mint nap szembesülnek. Lányaink olyanok ők, mint a pásztor nélkül maradt juhok. Elveszettek, hányódnak, és minden irányból támadás fenyegeti őket. Pásztorra van szükségük, iránymutatásra, lelki anyákra és apákra.

AGGASZTÓ TÉNYEK:

 • Növekedik a drogfüggő és életkezelési problémákkal küzdő nők száma.
 • Az abortuszok magas száma. (évi 35ezer abortusz)
 • Megnőtt az öngyilkosságok száma a 15-19 éves tinilányok körében
 • Egyre népszerűbb a SZEXTING a tinilányok körében (minden hetedik tinédzser küldött már magáról szexuális tartalmú képet, minden negyedik pedig kapott ilyet)
 • A TINISZÜLÉSEK aránya hazánkban a harmadik legmagasabb az EU-ban,
 • 7-10 éves gyerekek népszerű keresőszava az interneten a SZEX és a PORNÓ.
 • Világszerte egyre jobban terjed a „TRANSZJÁRVÁNY” a tinilányok körében,

Számtalan dologra vezethető vissza ez az aggasztó helyzet.

KÉT PROBLÉMA, melyek a mai lányok helyzetét SÚLYOSAN megnehezíti, melyeket tevékenységünkön keresztül orvosolni kívánunk:

 1. A tömegmédia eltorzított és erkölcstelen képeket közvetít a nőkről, a lányokról, a szexualitásról, az emberi kapcsolatokról és a házasságról. Lányaink egy „mérgező” és kiüresedett kultúrában  nőnek fel.
 2. A legtöbb fiatalnak hamis képe van a kereszténységről, vallásosságról és akik hívő családban is nevelkednek vagy résztvesznek iskolai kereteken belüli hittanoktatásban, lexikális tudással rendelkeznek, nincsen élő, személyes kapcsolatuk Jézus Krisztussal. És mi a helyzet azokkal, akik soha nem hallottak Jézusról, nem ismerik az evangélium üzenetét, nem hallottak egészséges bibliai tanítást?

Ezekre a problémákra keressük a megoldásokat és összefogással, egységben síkra szállunk a fiatal lányainkért mind a MÉDIA mind az OKTATÁS területén az alapítványi különböző tevékenységei révén.

TEVÉKENYSÉGEINK

KÜZDELEM A LÁNYAINKÉRT ELŐADÁS-SOROZAT

60-90  perces előadás nőknek és férfiaknak.

A Küzdelem a lányainkért előadás-sorozat keretében kendőzetlenül beszélek a reklámokban és a médiában szexuális szimbólumként megjelenő nőideál elterjedésének a lányok egészséges testi és lelki fejlődésére gyakorolt káros következményeiről.

Bemutatom az Isten által teremtett női képet. Szeretnénk lerombolni a keresztény élettel kapcsolatos tévhiteket, a keresztény nőkről alkotott  hamis képet.

Szeretném vonzóvá tenni azt a női képet, amelyet a Krisztusban felszabadított, örömteli élet adhat mindenki számára.

Gyülekezeti, városi esemény vagy  tábor alkalmával is örömmel vállalok előadásokat.

További részletekért bátran hívj fel a 06-30-2424-890 mobilszámon vagy írj emailt a hello@bellagirlmagazin.hu címre!

REFERENCIA

” Szeretettel ajánlom mindenkinek a fenti előadást, amely számunkra egy csodás női délutánt teremtetett. Ráébresztett arra, hogy milyen fontos a keresztény női értékeket megmutatni és elültetni a fiatalabb generációban, sőt mi több: kötelességünk.

Örömmel tölt el, hogy részese lehettem egy ilyen fontos kezdeményezésnek.

Az előadás őszintén és mélyen tárja fel a mai tinilányok világszemléletét, és azt a forrást, ahonnan mindezt merítik.

A fenti hiánypótló előadás-sorozat egy olyan forrás felmutatására vállalkozik, amelyből, ha merítünk, akkor bízhatunk abban, hogy egy lelkileg egészséges női társadalom formálódhat, melynek tagjai helyesen tudják értelmezni, és merik is vállalni a „női princípium” hordozását  és beteljesítését, amit Istentől kaptunk.”

ONLINE BELLA GIRL MAGAZIN

BELLA GIRL ONLINE

Fiatal lányok és nők mesélnek a világukról. Elsősorban a középiskolás tinikányoknak szeretnénk tartalmas, szociálisan is érzékeny, ugyanakkor a korosztályi elvárásoknak megfelelő formában izgalmas témákat, hétköznapi és nem mindennapi történeteket ismertetni. A Bella Girl küldetése, hogy a “női szépséget” a lehető leghitelesebb formában képviselje a médiában.

A Bella Girl több,  mint egy online magazin: a páratlan női szépség, a keresztény értékek, és a célok szószólója. 

A Bella keresztyén értékekre épít, ugyanakkor írásainkat az igazság, tisztelet és a női érték alapelvei vezérlik keresztyén felhang nélkül. Garantáljuk, hogy cikkeink stílusát és hangvételét nem fedi be  kioktató vallásos máz.  A Bella Girl nem egy hittérítő magazin, hanem Magyarország egyetlen tinilányoknak szóló magazinja,  EGY HIÁNYPÓTLÓ ALTERNATÍVA A MÉDIA VILÁGÁBAN.

NYOMTATOTT BELLA GIRL MAGAZIN

2018-2020 között megjelent 5 nyomtatott kiadványunk.

Bella Girl Magazin

NYOMTATOTT BELLA GIRL MAGAZIN SZERELEM KÜLÖNSZÁM

A Bella Girl Magazin 2023. nyarán tervezi megjelentetni az első INGYENES tematikus nyomtatott kiadványát a Bella Girl SZERELEM Különszámot, melyben a lányok választ kaphatnak az evangélium fényében a párválasztás, házasság, szex, nemi identitással kapcsolatos kérdéseikre.

IDE kattintva te is támogathatod az INGYENES Bella Girl MAGAZIN SZERELEM Különszám megjelenését. Legalább 1000 példányszámban tervezzük a magazint még idén nyáron megjelentetni, melynek a grafikai, nyomdai, terjesztési és marketing kommunikációs költségeihez gyűjtünk adományokat!

Ízelítő a megjelenő írásainkból:

A szerelem arcai, Igaz szerelem?, Megtalàlni az Igazit?, Szerelem második látásra- összecsiszolódva Isten kezében

Hajszálpontosan Isten tervében és időzítésében

Randizás tudatosan, A keresztény randizàs 10 nemje

Ideális férj és ideális feleség (?) – a Bella Girl ajánlásával

Miért várj a szexszel?, Szerelmes Isten, Háromlábú szék, El kell mondanunk

Szerelem a sötétség árnyékában, Love is love. A szeretet, az szeretet, A szivárvány zászló árnyéka, Ösztönöktől vezérelve, Pornó kontra valós

A Bella Girl Magazin SZERELEM Különszámunk magyarországi megrendelés esetén ingyenes.

Alapítványunk jelenlegi lehetőségei szerint egy megrendelőnek 1-1 példányt tudunk ingyenesen elküldeni. Amennyiben ettől több példányra lenne szükséged, kérjük, jelezd ezt nekünk üzenetben.

BELLA GIRL ELŐADÁS-SOROZAT

60-90  perces interaktív elóadás 13-19 éves tinilányoknak

ÉRTÉK + SZÉPSÉG + ÉLETCÉL TÉMÁKBAN.

A Bella Girl Magazin alapító- főszerkesztőjeként és diplomás coachként is a legfőbb vágyam, hogy szolgálatommal támogassam a tinilányokat felismerni a bennük rejlő igaz értékeket, külső-belső szépségüket, valamint életük célját.

Rendhagyó osztályfőnöki órák keretében, iskolai, gyülekezeti, városi esemény vagy  tábor alkalmával is örömmel vállalok előadásokat.

További részletekért bátran hívj fel a 06-30-2424-890 mobilszámon vagy írj emailt a hello@bellagirlmagazin.hu címre!

REFERENCIÁK

„Ami legjobban magával ragadott Niki személyiségében az az Istennel való élő és szoros kapcsolata, amely a találkozásaink alkalmával szinte minden helyzetben megnyilvánult. Csodálattal töltött el, ahogy egy nehéz élethelyzetben is nem elkeseredett, hanem örömmel és szeretettel állt a megpróbáltatásokhoz. Számomra példamutató, ahogyan az életét éli. Tanáraként nagyon jó volt látni azt is, ahogy a főiskolai coach képzés, és a megoldásközpontú coaching gyerekek és fiatalok számára tréningeken tanultakat törekszik egyből a mindennapjaiban is alkalmazni. Amikor Nikire gondolok, akkor még a MINŐSÉG és az IGÉNYESSÉG jutnak eszembe. Mindez egyértelműen megnyilvánul az öltözködésében, a táplálkozásában, a munkájában. Például, ha belelapozunk az általa szerkesztett tinilányoknak szóló Bella Girl Magazinba, a papír minősége, a képek és a grafikai munka is magas színvonalról árulkodnak. Jó szívvel és maximális bizalommal ajánlom Nikit!”
„A rügy jut az eszembe rólad, vagy még inkább a hajtás. Nikit lendületes tenniakarásáról lehet megismerni. Hihetetlen energia van benne, ami viszi előre, s magával ragad, ha a közelében vagy. A jó hír viszont az, hogy képzett coachként nem az őáltala kapott lendület visz előre, hanem a szakmaisága és a profizmusa, hogy hisz benned és biztos benne, hogy te képes vagy a változásra, előrejutásra.”
„Nikiben egy ragyogó fiatalasszonyt ismertem meg, akinek ég a szíve az evangéliumért. Egyik kolléganőm beszélt róla, így hívtuk meg őt egy szerkesztőségi megbeszélésre. Niki akkor nagy csalódáson volt túl, dédelgetett terve: egy gyermeklap indítása – melybe sok munkát is befektettet már –, kútba esett, ill. mások kaptak lehetőséget a megvalósításhoz. Ekkor vállalta el, hogy önkéntesként megírja egy új, arra az évre indított rovat cikkeit nekünk. Derekasan helyt állt, együttműködő volt, elfogadta a javaslatainkat. Egy jó sorozat készült el közös munkával 2015-ben. Később is nyomon követhettem élete folyását. Tudtam, milyen kitartóan dolgozik, hogy álmai megvalósuljanak, először az online Bella Girl magazin, majd a nyomtatott újság is. Ennek első két számát végigolvastam, és nagyon értékesnek találom. A mai tini és ifjú lányokhoz, az életük valós kérdéseiről szól ez a hiánypótló keresztyén lap. Kicsit beleláttam Niki családi életébe is, és nagyra becsülöm, hogy a várva várt harmadik gyermeke kihordásának nehézségeit is az Úrban bízva élte át.”
„Niki ambiciózus, ha valamit kitalál, bekattan és buldózerként küzd érte. A szó legpozitívabb értelmében nyitott. Feltűnően nyitott a körülötte levő világra, emberekre. Rugalmas, támogató, adakozó, csapatjátékos, ösztönző személyiség. A kapcsolatai mélyek, minőségiek, erősek. Jól boldogul az életben, könnyen feltalálja magát, sodrásban van. Csupa ÉLET van benne! A legjobb közös emlék az iskolai időszakból a közös ötletbörzék, a közös „újító hadjáratok” voltak. Szép időszak volt.”

ÖNKÉNTESEINK

Csatári Fanni
Csatári Fanni
Tóth-Surányi Nikoletta
Tóth-Surányi Niki
Illisz Luca
Illisz Luca
Gyémánt Timi
Ónodi Kriszta
Csepregi Tímea
Csepregi Timi
Tóth Renáta
Tóth Reni
Ferenczi Dóra
Ferenczi Dóra
Benedek Bernadett
Benedek Bernadett
Tóth Nóra
Tóth Nóra
Török-Németh Anita
Török-Németh Anita
Bugovicsné Géczy Ráhel
Tóth Petra
Tóth Petra
Matuska Mircsi
Matuska Mircsi
Nagyné Végh Csenge
Nagyné Végh Csenge
Erdei Flóra
Erdei Flóra
Terecskei Aliz
Terecskei Alíz

MIT JELENT A BELLA GIRL SZOLGÁLAT- EGY ÖNKÉNTESÜNK VALLOMÁSA

Kedves Niki, kedves Bella-lányoknak író Bella-közösség!

Egy kicsit kívülről nézve is szeretném a Bella Girl szolgálatot jellemezni, és utána belülről is, hiszen én sokáig Bella Girl olvasó voltam, de csak évek múlva lettem Bella girl író is.

Olvasóként is különleges volt számomra, hogy a kemény valóságot, szeretetbe burkolva le mertétek írni.  Mérhetetlen öröm és hála van bennem, hogy én is ezt tehetem, immár veletek együtt. Különösen megfogott engem, hogy nem szégyelltétek leírni ezeket, és hogy nem a külsőre alapoztatok, hanem a belső értékekre, láttátok bennem az értéket, mikor még nem tudtam kicsit se meglátni magamban.

Hihetetlen nagy szeretet volt, van bennetek. Szeretettel voltatok azok iránt is, akik nagyon mélyen voltak, így velem is. Nem sajnáltátok az időt, energiát rám, és ez nekem ajándék. Nem a „menőnek kell lenni“ szemlélet, vagy a megfelelés a világnak, vezérelt titeket, és ezért örökre hálás leszek.

A világ nem így reagál, hanem rohan tovább, és nem érdekli, ha sebet ejt másokon, a Bella Girl szolgálatban viszont egy biztos pontra találtam. Nagyon szeretetre éhes voltam, egyszerűen nagyon sebzett, és nagy öröm nekem, hogy nektek örömötök lehetek, azaz kölcsönösen örömet szerezhetünk egymásnak.

Ami még különleges számomra, hogy a Bella Girl nemcsak igéket üzen, hanem sokszor erős üzenetei vannak a hit gyakorlatba ültetésével kapcsolatban, és nehéz dolgokról is ír, nem szégyell más lenni, mint a világ. A mérce nálatok nem a sok like, hanem az, hogy Istent képviseljük itt, már a Földön is. Ilyen hely a világon, nagyon kevés van, ez mostanában nagyon erősen tudatosul bennem, és ezt tudtotokra akartam adni. Ez egy kis bátorítás tőlem, nektek.

Szerintem a Bella Girl határozottan hegyen épült város, és minden írója is egyen egyenként arra törekszik, hogy saját életében is az legyen, mert csak így tudunk azok lenni a szolgálatban is.

 A Bella Girl egy hiteles levél Istentől az Olvasónak. Én sokáig a kedves, szebb dolgokról írtam, eleinte elmélkedések, önismereti írásaim voltak, és főként engem segítettek önmagamról tisztábban látni dolgokat, De idővel már kezdtem látni, hogy szükség van az én részemről is keményebb igazságokat feltüntetni, hiszen fontos megosztani másokkal azt, amit tanultam,. Ez engem is épít, és hinni szeretném, hogy másokat is. Így született meg az önvádról és megtérésről szóló írásom, valamint a lelki küzdelmek sorozat, amiben levelet írok az olvasónak. A Bella Girl inspirált ezekre, hiszen sokat ad nekem a tisztaság, a hitelesség, a hűség, amit itt tapasztalok. Ezekre szeretnék én is törekedni egyre jobban. Hálás lenni, értékelni azt, amim van, és szeretni Istent, akinek érezhetően áldó keze van a Bella Girl szolgálaton.

Naaaagy-nagy bella-öleléssel,

Nektek, akik nélkül ez nem menne, és akik megmutattátok, milyen hinni magamban, ezzel megváltoztatva az életem, célt adva a napoknak. Köszönöm nektek. Köszönöm, hogy a néha nyers stílusom itt megtalálta a helyét, és önmagamként szerettek. Hogy van fény az alagút végén, és hogy van kiút a sötétségből. Hogy érdemes.

Stefi

VÉLEMÉNYEK A MAGAZINRÓL

“Örömmel és meglepetéssel vettem kezembe a Bella Girl Magazin első számát. Mivel évekkel ezelőtt Niki / a főszerkesztő/ megosztotta velem a tervet, és kérte is segítségemet az együtt gondolkodásban, alaposan átolvastam a magazin minden sorát. „Külalakja” jól eltalált, megkapóan ötletes és színvonalas. Ennél is jobban örültem az írásoknak. Többféle műfajban, megszólító stílusban megértheti a hívő és még nem hívő olvasó is. Érzékeny témák egész sora (önértékelés, leszbikusság, igaz szerelem? stb.) található a lapban. Két nagyon fontos jellemzője van az írásoknak: egyértelmű, tiszta bibliai üzenet és a legkényesebb témákban is Isten elfogadó szeretete hangzik. Mindezekért nagyon szívesen és aktívan terjesztem a lapot! Imádkozom a jó kezdés után a jó folytatásért, írókért és olvasókért egyaránt.”
“Mire vágynak a tinilányok? Igazi értékekre, külső-belső szépségre, életcélra. Egy jó barátnőre, aki mellettük áll, bátorítja, inspirálja őket. Aki elgondolkodtat, jó kérdéseket tesz fel, tükröt tart, segít az önismeretben, közben izgalmas sztorikat mesél. A tabutémákat sem kerüli el, közvetlen a stílusa, bármiről lehet vele beszélgetni. A Bella Girl Magazin mindezekkel megajándékozza fiatal olvasóit. Arra biztatja őket, hogy legyenek „Krisztus jó illata”, a korszellemmel szemben megéri a „keskeny utat” választani. Önmagukra úgy nézzenek, mint értékek és lehetőségek hordozójára, életüknek válasszanak olyan célt, ami a reményteli jövő ígéretét hordozza. Őszinte vallomásokat olvashatunk mai nőktől, akik hasonló nehézségekkel küzdenek, és keresztény válaszokat keresnek kérdéseikre. Sokféle témát érint az életmódváltástól, a jövő tervezésén át a közösségi oldalak világáig, Milyen a keresztény randizás? Kik az igazi barátok? Milyen a modellek élete? Hogyan hallom meg Isten hangját? Mi a lelki békesség titka? Jó érzés kézbe venni a magazint: a tiszta tekintetű, mosolygós bella lányok, a szép fotók és az igényes grafikai megoldások mind az életörömet közvetítik. Szeretettel ajánlom mindenkinek. A lányom szerint pedig menő a lap.”
„Istennek hála, a szerkesztőknek és a terjesztőknek köszönet a Bella Girl Magazinért! Nagyon örülök, hogy olvashatom a Bella Girl Magazint. Szükség van erre a lapra. Nem vagyok tinédzser, ám 46 évesen is hasznosnak találom. A fiatalok írásai, vallomásai hitelesebbek a tinédzser olvasók számára, mint a felnőttek szavai. Olyan témákat fejtenek ki, melyek foglalkoztatják a mai fiatal lányokat, de sokszor nem merik elmondani kétségeiket, nem akarják vagy nem tudják feltenni kérdéseiket. Ebben a folyóiratban megtalálják a választ, emellett pedig segítséget kérhetnek, ami írásban könnyebb, mint szóban. Kifejezetten örülök a színes oldalaknak, az illusztrációknak. Azt tapasztalom, hogy a gyerekkori babarózsaszín eltűnik a legtöbb tizen- és huszonéves életéből. Fekete, szürke, jó esetben egy kis kék vagy zöld kiegészítő tölti meg a ruhatárukat. Fontos, hogy színesnek lássák a világot, úgy, ahogy Isten teremtette. Ajánlanám minden lányos édesanyának, nagymamának, keresztanyának és kamaszokat tanító pedagógusnak, de a fiús családokban is építő lehet. Isten áldja meg életüket, adjon erőt, kitartást az elkezdett nemes munka folytatásához!”
Tamás Gyöngyi
Bella Girl olvasó

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYOKAT!

SEGÍTS, HOGY A KÜLDETÉSÜNK VALÓRA VÁLJON!

Igaz Női Értékekért Alapítvány

K&H Bank: 10401282-50526978-67851001
IBAN szám: HU54 10401282-50526978-67851001
Adószám: 18732694-1-13
Cégjegyzékszám: 13010003726

Copyright © 2023 inea.hu – Igaz Női Értékekért Alapítvány